Andre van Bergen

RING MIJN BEL!

Voor het geestesoog ontrolt zich een film: een kerel gaat ’s nachts op pad, tegen glazen puien van kantoorkolossen pist hij, hij zet zich af, brengt een ode aan het leven dat hier geleefd wordt. Op zijn viool speelt hij America (uit Leonard Bernsteins West Side Story). De muziek huilt. Basale fysieke handelingen vormen de artistieke ingrediënten voor André van Bergens oeuvre. Zich afzetten tegen, je schrap zetten, iemand van jou afzetten: dergelijke acties maar dan vormgegeven in kunstwerken, kom je er tegen. Dit oeuvre draait feitelijk om zelfbehoud maar zelfbehoud in een positieve zin: een samenstel van gedachten en daden, erop gericht om een wezenlijke, menselijke kern aan te spreken en te omarmen, in een wereld die de enorme energie van die kern maar al te graag voor zichzelf opeist… Ellen de Bruijne Projects presenteert ‘n tentoonstelling van twee werken, Dummies en Ring mijn bel! Het tweede, site specific werk confronteert de bezoeker van de galerieruimte met de regels van het huis. Het eerste werk is milder, dat lijkt althans eerst zo, maar het zoomt des te scherper in op lotsverbondenheid, de mate waarin mensen in ‘n zakelijke constellatie – hier kunstenaars en kunstbemiddelaars – overgeleverd zijn aan elkaar en dus aan, tja, wat eigenlijk? Overigens speelt de kunstenaar nog in een experimentele rock band die ’t heel goed doet.

Mark Kremer, 2007

Exhibition: 14/04/07 – 19/05/07

Ellen de Bruijne PROJECTS
Rozengracht 207A
1016 LZ Amsterdam
The Netherlands