Evi Vingerling at Stedelijk Museum Den Bosch 26/02/11 – 15/05/11

Riposte

Hoe verhoudt de laatste generatie schilders zich tot de inmiddels honderd jaar oude traditie van de abstracte schilderkunst? Kunnen zij een beeldtaal die door de heldere vormen en (lange) geschiedenis zo krachtig en eenduidig is geworden tot de hunne maken, zodat de beschouwer iets anders ziet dan een herhaling van zetten? Marius Lut, Jan van der Ploeg, Esther Tielemans en Evi Vingerling laten zien dat zij wel degelijk een antwoord op de abstractie kunnen formuleren. Het theoretische juk – vaak verbonden met een spirituele bevrijding of formalistisch dogma – werpen zij vrijmoedig af. Een abstract schilderij is bij hen niet slechts een zuivere compositie in kleur, vlak en lijn. Het is veeleer een fysiek object dat zich verhoudt tot de omringende ruimte én realiteit. Alle vier reflecteren op de abstracte kunst maar vertellen in de taal van de traditie een eigen verhaal. Ieder op een eigen manier dienen zij de abstracte kunst van repliek. Hun werk kan worden opgevat als een tegenstoot: een riposte.

26 februari t/m 15 mei 2011
Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch